صمغ های گیاهی

نقش صمغ های گیاهی در صنایع غذایی و دارویی

نقش صمغ های گیاهی در صنایع غذایی و دارویی صمغ چیست؟ صمغ ها بوسیله توانایی شان در تولید محصولاتی با ویسکوزیته بالا در غلظت های پایین استفاده می شوند. صمغ ها به دلیل ساختمان پلی ساکاریدی خاصی که دارند بسیار هیدروفیل هستند و به آسانی می توانند تا 400 ب ...