خواص ژلاتین

مروری بر خواص ژلاتین


در راستای پیشرفت روز افزون نانوتکنولوژی و کاربرد گسترده نانوساختارها به عنوان داربست های کشت سلول برای تولید اعضای مصنوعی و همچنین ردیابی هوشمند و رهایش هدفمند دارو در صنایع پزشکی، همواره چالشی بر سر یافتن پلیمری مناسب جهت تهیه و تولید نانوساختارها با خواست و نیاز این رشته وجود داشته است.