پودر ژلاتین

ژلاتین

ژلاتین حلال تولید شده از استخوان گاو با شفافیت بالا و بدون بو با بلوم بالا برای تولید انواع پوسته سخت کپسول


ژلاتین حلال تولید شده از استخوات گاو با شفافیت بالا و بدون بو و با بلوم متوسط و پایین برای تولید انواع کپسول نرم ( سافت ژل )