پودر ژلاتین

ژلاتین

ژلاتین حلال تولید شده از استخوان گاو با شفافیت بالا و بدون بو برای تولید پودر ژله، پاستیل، تافی، آبنبات مغزدار و مارشمالو جهت ایجاد بافت مورد نظر


ژلاتین حلال تولید شده از استخوات گاو با شفافیت بالا و بدون بو برای تولید محصولات قنادی، روکش کیک و آیسینگ جهت جلادهندگی محصول


ژلاتین حلال تولید شده از استخوان گاو با شفافیت بالا و بدون بو برای تولید نان و خمیرها جهت تقویت پروتئین آرد و افزایش الاستیسیته آن
ژلاتین حلال تولید شده از استخوان گاو با شفافیت بالا و بدون بو برای تولید انواع محصولات لبنی چون بستنی، ماست های همزده، ماست طعم دار، پودینگ و غیره