نی های طعم دهنده ویتامینه

نی های طعم دهنده ویتامینه

انواع نی های طعم دهنده ویتامینه آب نی ویتامینه زینک، ویتامین ث با طعم سیب ترش


نی ویتامینه مولتی ویتامین با طعم پرتقال نی ویتامینه مگنزیوم، ویتامین ب ۶ با طعم گیلاس